Archive | Dokumenti RSS feed for this section

Rezolucija Parlamentarne skupštine Vijeća Europe 2036 (2015) “Suočavanje s netolerancijom i diskriminacijom u Europi sa specijalnim fokusom na kršćane”

U nastavku donosimo neslužbeni prijevod rezolucije 2036 (2015) god., koju je Parlamentarna skupština Vijeća Europe izglasala 29. siječnja 2015. god. na prijedlog zastupnika Valerija Ghiletchija, gdje se traži da države članice onemoguće širenje predrasuda i diskriminacije protiv kršćana, na način kako je to predviđeno za bilo koju drugu grupu koja ima pravo na takvu zaštitu.… više

Comments Off on Rezolucija Parlamentarne skupštine Vijeća Europe 2036 (2015) “Suočavanje s netolerancijom i diskriminacijom u Europi sa specijalnim fokusom na kršćane”

Katolički biskupi protiv istospolnog „braka“ u Indijani, SAD

Slično aktualnom prijedlogu Vlade RH da se u Hrvatskoj ozakoni „istospolni brak“, stoji pred zakonodavcima u Indiani  prijedlog da se u toj saveznoj državi SAD prizna istospolnim zajednicama status braka. U nastavku dajemo poruku svih šest tamošnjih katoličkih biskupa[1] o toj zakonodavnoj inicijativi, protivnoj naravnom i Božjem zakonu:

 

Pastoralna izjava katoličkih biskupa Indijane

BRAK KAO SAVEZ IZMEĐU JEDNOG MUŠKARCA I JEDNE ŽENE

Dostojanstvo ljudske osobe, koje ima izvor u njegovom, odnosno njenom stvaranju prema liku Božjem, predstavlja temeljno načelo katoličkog socijalnog nauka.više

Comments Off on Katolički biskupi protiv istospolnog „braka“ u Indijani, SAD

Normas Nonnulas – poslijednji motuproprij pape Benedikta XVI.

Prije svog konačnog silaska sa katedre sv. Petra, slavnovladajući papa odlučio je u svojim posljednjim danima vladavine pobrinuti se za to da stolica sv. Petra ne bude prazna više nego što je potrebno, ali i za to da se zakletva tajnosti koji daju kardinali elektori shvati ozbiljnije nego ikada do sada.… više

Comments Off on Normas Nonnulas – poslijednji motuproprij pape Benedikta XVI.

Enciklika Pape Pija XII. o štovanju Presvetog Srca Isusova

HAURIETIS  AQUAS  IN  GAUDIO

„S radošću ćete crpiti vodu na izvorima Spasiteljevim“Enciklika Pape Pija XII. o štovanju Presvetog Srca Isusova

15. svibnja 1956.1

Časnoj Braći patrijarsima, primasima, nadbiskupima, biskupima i ostalim mjesnim ordinarijima koji žive u miru i zajednici s Apostolskom Stolicom

Časna Braćo: Pozdrav i apostolski blagoslov.… više

Comments Off on Enciklika Pape Pija XII. o štovanju Presvetog Srca Isusova

Izvan Crkve nema spasenja

 ,,Srcem vjerujemo i ustima ispovijedamo jednu Crkvu ne krivojernika, nego svetu Rimsku, katoličku, apostolsku, (i) vjerujemo da se izvan nje nitko ne spašava.’’ (Inocent III., Eius exemplo, 1208. god., DH 792)

,,Jedna je naime sveopća Crkva vjernika, izvan koje se uopće nitko ne spasava.’’ (IV.više

Comments Off on Izvan Crkve nema spasenja

Ordinatio Sacerdotalis – Ivan Pavao II., 1994. god.

APOSTOLSKO PISMO
IVANA PAVLA II
ORDINATIO SACERDOTALIS
(O REĐENJU ZA SVEĆENIKE)

BISKUPIMA KATOLIČKE CRKVE
O REZERVIRANOSTI SVEĆENIČKOG REĐENJA
SAMO ZA MUŠKARCE

 

Časna Braćo u Biskupstvu,

1. Svećenički red (stalež, ili svećeničko ređenje), kojim se služba što ju je Krist povjerio svojim apostolima da podučavaju, posvećuju i upravljaju vjernicima, u Katoličkoj Crkvi je od početaka bila pridržana isključivo za muškarce.… više

1

Promišljanja u svezi sa zakonskim prijedlozima o priznavanju zajednica osoba istoga spola

UVOD

1. Raznim pitanjima homoseksualnosti u posljednje su se vrijeme višekratno pozabavili sveti otac Ivan Pavao II. i nadležni dikasteriji Svete Stolice.(1) Naime, radi se o uznemirujućoj moralnoj i društvenoj pojavi, čak i u zemljama u kojima s gledišta pravnog uređenja ona još nije značajna.… više

Comments Off on Promišljanja u svezi sa zakonskim prijedlozima o priznavanju zajednica osoba istoga spola

Mediator Dei (Pio XII., 1947. god.)

ENCIKLIKA PIJA XII. O SVETOJ LITURGIJI

»MEDIATOR DEI«

Časnoj braći patrijarsima, primasima, nadbiskupima, biskupima i ostalim ordinarijima koji su u miru i zajedništvu s Apostolskom stolicom: o svetoj liturgiji.

Časna braćo, pozdrav i apostolski blagoslov!

I. UVOD

Isus Krist, Otkupitelj svijeta

1.… više

Comments Off on Mediator Dei (Pio XII., 1947. god.)

II. vatikanski sabor: Dei verbum

DOGMATSKA KONSTITUCIJA O BOŽANSKOJ OBJAVI ”DEI VERBUM”

1. Proslov

Božju riječ sa strahopoštovanjem slušajući i vjerno je razglašujući Sveti sabor slijedi sv. Ivana, koji kaže: ”Naviještamo vam život vječni, koji bijaše kod Oca i nama se pokazao: naviještamo vam što smo vidjeli i čuli, da i vi imate zajedništvo s nama te naše zajedništvo bude s Ocem i sa Sinom njegovim Isusom Kristom” (1 Iv 1, 2-3).… više

Comments Off on II. vatikanski sabor: Dei verbum

II. vatikanski sabor – Lumen gentium

                                                  DOGMATSKA KONSTITUCIJA O CRKVI

»LUMEN GENTIUM«

Prvo poglavlje: Otajstvo Crkve

1. Proslov

Svjetlo naroda je Krist pa stoga ovaj Sveti sabor, sabran u Duhu Svetom, žarko želi njegovom svjetlošću, koja odsijeva na licu Crkve, prosvijetliti sve ljude navješćujući evanđelje svemu stvorenju (usp.… više

2