Archive | Sekularizam RSS feed for this section

Sotona – iluzija ili stvarnost

Ljudi najčešće pretpostavljaju da je u današnjem modernom svijetu ideja Sotone zastarjela pa idu čak do toga da je lažna. Vjerovanje u Sotonu danas je puno manje nego što je ikad bilo. Za mnoge Sotona je samo iluzija, a ne stvarnost.… više

Comments Off on Sotona – iluzija ili stvarnost

“Eutanazija i za djecu” u Belgiji

Ozakonjenje eutanazije u Belgiji od lijevo-desne koalicije (socijalističko-liberalne, tamošnji liberali zauzimaju prostor desno od centra) 2002. godine duboko je promijenio kulturu te zemlje katoličke tradicije: na valu sladunjavog kvazi-milosrđa suvremene kulture smrti (naziv kojega je modernom sekularizmu nadjenuo bl. Ivan Pavao II.), u toj se bogatoj europskoj zemlji stubokom mijenja odnos prema smrti – a onda i prema životu.… više

Comments Off on “Eutanazija i za djecu” u Belgiji

Demokracija i(li) kršćanstvo

Danas se prosječnog građanina želi uvjeriti da kršćanstvo nije kompatibilno s demokracijom. To je doduše točno ako govorimo o demokraciji današnjice koja iz dana u dana sve više prerasta u svoju suštu suprotnost. Kršćanstvo uistinu nije kompatibilno s totalitarnim sustavima.

Moderna demokracija se iznjedrila u krilima zapadne civilizacije kojoj je kršćanska misao bila utkana u bitak, te stoga i nije mogla biti u nesuglasju s kršćanstvom.više

Comments Off on Demokracija i(li) kršćanstvo

Ljetne teme

altSubota 18. kolovoza 2012.; čitam jedan od dva poslovična hrvatska nacionalna dnevnika. Svega i svačega, čega su novinari uspjeli obraditi u ovim vrućim danima. Ja – kakav već jesam – osobito nastojim vidjeti što se u svjetovnim medijima govori o Crkvi.

Možda tako ustanovim što bih ja, kao katolik, trebao reći svijetu.


Comments Off on Ljetne teme

Previranja u SAD-u

alt

Na katolik.hr smo već pisali o sekularističkim antikršćanskim previranjima u Sjedinjenim Američkim Državama  koje rezoniraju sa analognim nastojanjima da se Hrvatsku „otkršćani“ do kraja, ali i sa sve organiziranijim katoličkim otporom takvim nastojanjima.

Utjecaj društvenih gibanja u SAD-u na cijeli svijet teško se može precijeniti. Bacimo stoga pogled na konkretna aktualna događanja u toj zemlji, iz kojih možemo iščitati trendove koji nam odatle dolaze.

Jedna konkretna „mala“ vijest na kojoj možemo prepoznati trendove je ona o imenovanju Salvatorea Cordileonea, dosadašnjeg ordinarija u Oaklandu (sjeverna Kalifornija, ima u dijacezi oko 560.000 katolika) za metropolita sa sjedištem u San Franciscu – notornoj utvrdi gay zajednice, gradu sa  najznačajnijim udjelom stanovništva homoseksualnih i srodnih seksualnih inklinacija na svijetu – preko 15%.

Comments Off on Previranja u SAD-u

Čimbenici rastakanja obitelji

Emancipacija žena, seksualna revolucija, konzumerizam i turizam – svi oni imaju jednu stvar zajedničku: polako ali sustavno dovode do rastakanja obitelji kakvu poznajemo. Obitelj je već stoljećima trn u oku onima koji čovjeka žele svesti na puko sredstvo u ostvarenju vlastitih ciljeva, otuđiti ga od samoga sebe i od drugih, i tako ga – duhom i tijelom – podložiti onome što se danas često naziva “kultura smrti”.više

Comments Off on Čimbenici rastakanja obitelji

Kontrola uma i pravo na istinu

 
alt
Svaki razuman čovjek može u suvremenoj kulturi uočiti tendencije prema psihološkoj manipulaciji ljudima. Najspremniji smo uočiti manipulacije putem medija; ima međutim i takvih gdje se koristi ugled znanstvenika, pa čak i javni obrazovni sustav.  

Naš pisac Alen Peruško pripremio je jezgrovit članak o sustavima gdje se politički i strateški ciljevi nastoje postići sustavnim psihološkim manipulacijama, prijevarama i nametanjima. Riječi Alena Peruška intonirane su kao dramatičan apel: zacijelo smo stvarnost o kojoj Peruško piše doista i dužni shvatiti kao vrlo dramatičnu.
Comments Off on Kontrola uma i pravo na istinu

Kršćanstvo i pacifizam

Nećemo se prevariti ako kažemo da je okosnica kršćanskog morala (kakvim nas uči Katolička Crkva, naša Majka i Učiteljica) sadržana u zapovijedi: ,,Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe!'' (Lev 19,16; Mt 22,39; Mk 12,31; Lk 10,27).više

Comments Off on Kršćanstvo i pacifizam

„Kako se obraniti od navijačkog novinarstva”

File:Soccer goalkeeper.jpg
Početkom svibnja je Županijski sud u Zagrebu presudio za korist predsjednika Hrvatskog nogometnog saveza Vlatka Markovića, kojega su homoseksualne udruge tužile za diskriminaciju. Nacionalne dnevne novine izvješćuju da je udrugama zasmetalo što je on izjavio da – dok je on na čelu HNS – deklarirani homoseksualac ne bi mogao nastupati za reprezentaciju zato što nogomet igraju samo zdravi ljudi.
 
Hrvatske dnevne novine su poslovično loš izvor informacija o pravosudnim slučajevima: ondje sramotno nedostaje odgovornost prema teškim temama koje se prenose iz sudnica, te novinari ne nalaze za shodno da svoje izvještaje prije objavljivanja prokomentiraju sa kakvim pravnikom.
 
Međutim kada nešto treba mudrovati i moralizirati, tu su naši novinari i urednici stručnjaci bez premca: sve sam ideolog do ideologa. 
Comments Off on „Kako se obraniti od navijačkog novinarstva”

Europski sud za ljudska prava: raspela (ipak) smiju ostati u učionicama

 
„Povijesna pobjeda Italije u Strassbourgu“, riječi su kojima „il Giornale.it“1 započinje izvještaj o presudi koju je u predmetu Lautsi i dr. protiv Italije dana 18. ožujka 2011. godine donio Europske sud za ljudska prava2.
 
Ta sudska presuda vjerojatno ne bi bila označena „povijesnom“ da nije riječ o ishodu žalbenog postupka protiv presude istog suda iz 2009. godine3; tada je Europski sud presudio u korist Soile Lautsi - Finkinje sa talijanskim državljanstvom, kojoj je kao članici talijanskog Saveza ateista i racionalističkih agnostika („UAAR“, koje udruženje zapravo stoji iza njene tužbe4) smetalo da njezina dva sina moraju u osnovnoj školi gledati raspelo na zidu učionice. 
 
Stav u Italiji je manje - više slavljenički: u toj zemlji je prema istraživanju javnosti s početka ožujka 2011. čak 84% ljudi htjelo da raspela ostanu školama i drugim javnim ustanovama.5 
 
Presuda Europskog suda za ljudska prava je s odobravanjem dočekana i u Vatikanu; ondje ocjenjuju da se tom presudom priznaje „da kultura ljudskih prava ne treba biti u suprotnosti sa vjerskim temeljima europske civilizacije, u kojoj je kršćanstvo dalo bitan doprinos … da treba zajamčiti svakoj državi jednu slobodu da odlučuje o vrijednosti vjerskih simbola u vlastitoj kulturnoj povijesti i nacionalnom identitetu“6.
 
Na stranicama UCCR, talijanskog "Saveza katoličkih racionalnih kršćana" koji je 2010. godina osnovan kao reakcija na ateistički UAAR, zahvaljuju „kolegama“ iz UAAR za presedan u zaštiti prava na isticanje vjerskih simbola, koji je za čitavu Europu uspostavljen presudom od 18. ožujka 2011. godine.
 
Taj je presedan nastao "zahvaljujući" organiziranom nastojanju da se iz vidokruga ljudi ukloni Lice Otkupitelja "kojega za naše grijehe probodoše, kojega za opačine naše satriješe, na kojega pade kazna - radi našeg mira, Onoga čije nas rane iscijeliše" (cf. Iz 53,5). 
 
Comments Off on Europski sud za ljudska prava: raspela (ipak) smiju ostati u učionicama